Plats: Hørsholm, Danmark
Areal: 4.500 m2
Status: Utfört 2010, 1. pris

Ett inbjudande och levande ljust hus med direkta förbindelser till ett varierat leklandskap var målet vid utformningen av det klimatvänliga dagiset Solhuset. Här kombineras enkel barnvänlig arkitektur med en rad energiorienterade initiativ som dels minimerar institutionens energiförbrukning och dels producerar klimatvänlig energi i kraft av solfångare, solceller och värmepumpar.

Konceptet för leklandskapet är enkelt; att skapa en resa genom ett tryggt och omväxlande landskap som genomskär byggnaden och således sammankopplar inne och ute och omvänt. Målet är att stimulera barnens behov i både aktiva och passiva sammanhang.

Som utgångspunkt är utearealerna utformade som en fortsättning på husets överordnade idé och disponering. De olika lekredskapen är anpassade efter varandra så att aktiviteterna stöttar olika åldergrupper. Ett kuperat ö-landskap reser sig omkring byggnaden. Ôarna är tänkta att representera de stiliserade danska landskapstyperna; backen, sanddynan, ängen, skogen, nyttoträdgård etc.

Taggar: , , , , , ,