Plats: Kalmar, Sverige
Areal: 8.100 m2
Status: Skissförslag

Värdeskapande stadsutveckling – med enkla effekter omvandlas ett anonymt osammanhängande gaturum till ett inbjudande stadsrum med en tydlig egen karaktär och funktion. Ytan behandlas med en diskret topografi där svaga försänkningar och materialskift skapar zoner. Zonerna separerar platsens funktioner från trafiken och parkeringen. Det skapas plats för sociala möten och fysiska aktiviteter, som är anknytna till ungdomshuset. Belysningen i form av glasfiber bubblor hänger som små moln mellan bebyggelsen. Den skapar sammanhang och definierar rummets gränser.

Under sommaren och vintern förändras platsen genom användningen av vattnet som ett aktivt medium som förändrar rummet fysiskt och skapar aktivitet.

Nycelord:
Ett stadsrum uppstår

Taggar: , , , , , , , , ,