Plats: Stenløse syd, Danmark
Areal:15.000 m2
Status: Utförd 2008

Bostadsbebyggelsen består av 66 bostäder fördelade på 8 bostadsblock. Dessa är placerade på marken som en solfjäder med en genomgående åtkomstväg i mitten. Bostadsblocken är byggda som lågenergihus med särskilda hänsynstagande för miljön. Det läggs stor vikt på utomhusarealer, miljöriktiga byggmaterial, inomhusklimat och energiförbruk. Bostadsstockarna är sammansatta av prefabrikerade volymer uppförda i 1, 2 och 3 våningar, vilken ger bebyggelsen ett varierat uttryck.

Bostadsstockarna är beklädda med mörkgråa fasadplattor och fönster i rått aluminium. Alla ingångstrappor och altaner är utförda i galvaniserat stål, depåer samt cykel- och sophuset är utfört i obehandlat trä. Bostäderna är inredda som 2 rumslägenheter i ett plan och 3 rumslägenheter i två plan. Alla lägenheter är präglade av genomlysning. Alla toaletter och kök i bebyggelsen är identiska och placerade så att de får dagsljus. Stora ingångsrepåer och altaner ger möjlighet för utomhus uppehåll på både sidorna av blocken.

Taggar: ,