Plats: Malmö, Sverige
Areal: 10.000 m2
Status: Parallellt uppdrag

Förslaget till renoveringen av den gamla ubåtsdockan på Västa Hamnen i Malmö demonstrerar hur man med enkla grepp kan skapa ett spännande stadsrum med klara reminiscenser från den kulturhistoriska hamnmiljön.
Den renoverade ubåtsdockan är tänkt att vara en magnet för stadslivet med plats till kulturella aktiviteter som konserter, utställningar och modeshows. Den enkla och robusta platsen kan utvecklas och förändras över tid i takt med att hamnområdet övergår från en aktiv industrihamn till en modern stadsdel med bostäder, kontorer och ett bra stadsliv.
För att förstärka platsens läsbarhet och säkra bevaringen av områdets kulturhistoriska värderingar tillförs få och enkla lager till rummet. De nya lagren utformas i ett modernt formspråk med moderna material. Genom en kombination av beläggningar, lätta planteringar och belysning skapas en kuliss för vardagsanvändningen men även för särskilda aktiviteter och events.
En lysande gul bänk markerar rummets form och drar linjerna tillbaka till platsens historia som ubåtsdocka. Bänken är tänkt att vara en robust och scenografisk grundelement i planen. Den markerar platsen i förhållande till stadens övriga stadsrum. Kontrasten mellan bänken och de rustika omgivningarna uppfordrar till en ny användning av platsen. På så sätt berättas historian vidare om den gamla ubåtsdockan.

Taggar: , , , , , , , , , ,