Plats: Umeå, Sverige
Areal: 65.000 m2
Status: Under utförande, 1:a pris

Umevatävlingsprojektet blev vunnen tillsammans med BAU arkitekter i Stockholm.Umeva är ett rensningsanlägg. Vi har lagt vikt på att arbeta med LAR, lokal avvattning av regnvatten, i olika varianter samt en plantering som adderar ett lager av en ny rumslighet i området som dels flätar sig in i den omgivande planteringen, dels ger en upplevelse i ögonhöjd. Det är inte bara ett industriellt anlägg men också en vistelseplats. Idéen är att i samband med att lösa avvattningsproblemet addera andra kvaliteter på växtupplevelserna, vistelseplatserna etc.

1. Filtreringsbassäng
2. Avvattning till rabatten genom brutna kantsten
3. Dike
4. Uppamling av takvatten vid fasaden
5. Uppsamling av vatten i dräneringen
6. Vatten leds till rabatten genom avvattningsgaller
7. Synlig dränering i terräng

Läs mer HÄR

Taggar: ,