Plats: Vanløse, Danmark
Areal: 8.000 m2
Status: Skissprojekt

Fem 8-13m höga skulpturer ska utföras av Per Arnoldi. Dessa ska ge området en ny och helt unik identitet av den köpenhamnska stadsbilden. Skulpturerna med deras storlek ska verka som blickfångare från järnvägsnätet. De börjar en ny berättelse om området. Dessa skapar en särskild upplevelse genom området på den föreslagna stiggenomföringen.

Landskapet hålls enkel och underordnar sig skulpturerna samtidigt som det har sin egen berättelse om den tidigare järnbanfunktionen och den nya aktivitetsparken i staden.

Stiggenomförningen och de små oformella platserna/öppningarna beläggs med vit asfalt. De låga och sneda murarna, som flankerar stigen och skapar spänning på rutan med sina knäck och vrid, utförs som torr mur i svarta skiffer. De övriga arealerna på var sida av stigen utgör triangelformade ytor med klippt gräs. Ytorna skjuter sig upp i backar som är 2 till 3 m höga mot banan och 1 m mot villorna.

Planteringen består av en öppen robinialund vid ingången mot öster och en systemplantering av 3 rader klotrobinia i en bred trottoar längs åtkomstsvägen mot väster. Omkring skulpturplatsen planteras låga träd/höga buskar med en skulpturell tillväxt.

Området avgränsas mot villastaden av en bred och hög bokhäck. På enskilda platser anläggs låga murar till utsmyckning med gatans konst och/eller med en aktivitet som klättermur. Murarna står i kontrast till de stora skulpturerna. Ett högt öppet staket på minst 2 m följer landskapets form mot banan.

En lång rad nya aktiviteter tillförs längs stigen. Det placeras övertäckningar med möjlighet för grillning, en liten cykelbana, basketbollsmål, skateboardramp och liknande. Mot öster utformas en plats till reflektion! Platsen lutar in mot villorna och avslutas i en speglande vägg. Regnvattnet på ytan fördröjs och skapar en föränderlig vattenspegel.

På arealen där köksträdgården ligger föreslås en ny skulpturpark/gård. Platsen avgränsas som nämnt av en hög bokhäck. Åtkomsten till skulpturplatsen sker från stigen men också från den breda trottoaren med klotrobinior.

På platsens yta finns 16 baser/fundamenter till löpande skulpturutställningar. En sjuttonde bas är placerad i den nordöstliga hörnan. Denna ska fungera som en öppen talarstol, Vanløse och Köpenhamns ”Speakers Corner”. I anknytning till talarstolen mot norr anläggs låga sittsteg i gräs. Längs den östliga sidan placeras en lång spegelbassäng.

I denna fas behandlas inte belysningen och avvattningen ingående. Det är viktigt att stigen ska kännas trygg och ljus samt ska platsskapandet markeras. Runt de 5 skulpturerna bör det övervägas att utföra en särskild belysning.

Avvattningen på stigen kan med fördel läggas i de tvärgående banden där stigen knäcker. Stigen anläggs då utan sidofall men med ett ensidigt fall i längdriktning mot banden.

Taggar: , , , ,