Plats: Vigerslevparken, Köpenhamn
Areal: 1.500 m2
Status: Utförd 2008

Förslaget tar utgångspunkt i ett bläckfiskmotiv i form av en central del varifrån några tentakler utgår. Den centrala delen av lekplatsen utgörs av ett klätternät. Härifrån sprider sig bläckfiskens tentakler ut och tar fast i de olika lekrummen.

I lekrummen placeras lekredskaper från Kompan A/S, en sinnesträdgård med doftande perenner i växtbädd och ett trädäck som vistelseplats.
Den primära beläggningen i lekrummen är finkornig sand och som kant avgränsning används smala betongsten. Dessa sten används likaledes till växtbädden i sinnesträdgården.
Stigar och gräs/bambuband samt trädäck kantas inte. Fördelningen och valet av de olika typer av lekredskaper ger en överordnad uppdelning av lekområdet, ett område för vild lek, lek för större barn samt lek för mindre barn.

Tentaklerna fungerar som lekplatsens stig och anläggs med sjösten. Mellan tentaklerna placeras rumskapande backar till lek och vistelse, vilka leder tankarna bort till sandbanker på havets djup. Backarna uppbyggs av den uppgrävda jorden från stigen och lekområdet. På andra platser mellan tentaklerna skapar planteringen mindre lekskogar.

Taggar: ,