Plats: Växsjö, Sverige
Areal: ca 50.000 m2
Status: Parallelt uppdrag 2008

– En mild syn på den befintliga staden
– En inbjudande och spännande entré till staden
– En central knutpunkt som binder staden
– Nya utsiktspunkter, platser och byggnader
– Ett nivåfritt multifunktionellt golv
– En övertäckt marknadsplats
– En plats mot sjön som binder centrum med den viktigaste rekreativa härligheten i Växjö
– En ny trafikplats vid stationen
– En promenad längs sydsidan mot museumparken
– Mer gågata
– En övertäckt gågata med övertäckt cykelparkering kombinerad med sol – lä- ljus
– Bättre cykel- och gångförbindelser vid banan
– En synlig strategi för återanvändning och rensning av regnvatten
– Stadens hållbara profil synliggörs

Nyckelord: Synlig strategi för återanvändning och rensning av regnvatten

Taggar: , , , , ,