Plats: Tianjin, Kina
Areal: 110.000 m2
Status: Utförd 2011

Wuqing green industrial park är ett förslag till planläggningen av ett industriområde till den gröna industrin i Kina, primärt underleverantörer till vindkraftsindustrin.
Byggnaderna ligger längs en grön ”fälad” som löper från öst till väst i mitten av området, ett slags Central Park område. Den gemensamma ingången leder till floden som en landskapselement i naturen. Den centrala promenaden buktar sig genom en skogsaktig plantering, hög och låg, ljus och tätt, liksom en flod som med tiden har hackat sin egen väg och efterlämnat låga backar och vattenhål. Naturen omkring floden är varierad och rik.

Byggherren har följande mål för masterplanen:
1. Med sikte mot leverantörer till vindkraftsindustrin:
– Ha ett starkt arkitektoniskt koncept i landskapsdesignen såväl i byggnadens design.
– Vara så flexibel som möjligt för att det ska uppdelas och byggas i flera faser.
– Ha ett starkt logistiksystem både till människor och godstransport.
– Ha en betydande profil för hållbarhet.
Det viktigaste målet är skapa en flexibel industrimark i ett vackert och spännande landskap men samtidigt ett område som ska ha en effektiv infrastruktur och vara hållbart.

2. Det finns behov för en stark brandingstrategi från start. Bolagets framtida ledare och arbetstagare önskar att veta att områdets utveckling ska vara den vackraste, mest bekväma och intressanta plats att arbeta på.
Med nyckelord som:
– Sevärdigheter och skapa synlighet, fysiska såväl som mentala.
– Anpassad design som ger leverantörerna möjlighet för att sätta deras fingeravtryck på deras mark.
– Miljö- och hållbarhet, att säkra att alla faser på projektets övervägande om CO2-utsläpp bland annat.
– Social hållbarhet, byggandet ska skapa goda hälso-och arbetsförhållanden.
Problemställningen är löst genom en mycket stram plan som har en effektiv infrastruktur i periferian och ett centralt landskap som hålls fri från tung trafik och fungerar som ett rekreativt område och därmed också som en mötesplats för de olika aktörer i området, en offentlig plats kan mötas.

Taggar: , , , , , , ,