Prækvalificeret til udvikling af Sandvika Norge

Prekvalificierade
till utvecklingen
av Sandvika Norge

Kragh & Berglund är prekvalificierade till det parallella uppdraget Sandvika Norge tillsammans med COBE, DRMA, Via Trafik och Yngve Andrèn.

Syftet med det parallella uppdraget är dubbelt. De två delarna ska betraktas i ett sammanhang:

• Demonstrera hur stationsområdets funktionalitet, kapacitet, tillgänglighet och anpassning till stadens bästa kan förbättras.
• Visa hur Sandvika downtown öst kan utvecklas och revitaliseras på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.

Det parallella uppdraget blir använt som input för klargörelse av den framtida arealanvändningen genom områdets zonindelning samt eventuella detaljerade planer. Tävlingen blir även använd som underlag för ett annat arbete med andra initiativ och revitalisering av downtown området – genomfört av kommunen och/eller tomtägare, verksamheter och andra relevanta aktörer.

En önskan om det parallella uppdraget är att bringa olika strategier och lösningar till ett komplext och utmanande uppdrag.

Ett fundament för en gradvis utveckling som visar initiativ och möjligheter på kort och lång sikt.