AAB AFDELING 50

Valby, DK

Landskaps areal

12.000 m2

Byggherre

Aarbejdernes Andelsbolig forening (AAB)

Projektet Status

Utfört 2019

Credits

DOMUS arkitekter, Orbicon

AAB AFDELING 50

AAB afd. 50 stod 2014 framför en stor energirenovering. DOMUS arkitekter har stått för byggnadens upprustning medan Kragh & Berglund har arbetat med landskapet och skapat attraktiva ytor där mötet mellan människor är i fokus.

Den stora byggnaden gav utmaningar i förhållande till skala, ljus och vind samt trygghet. Därför har Kragh & Berglund arbetat mycket med medborgardeltagande, fokuserat på att skapa en mänsklig skala i uterummen och arbetst med att utnyttja områdena med sol. ’Solstrimman’ - tväraxeln som går rakt genom området är en av de platser med flest soltimmar, och ger i detta projektet ramarna för de centrala platserna för samvaro, aktiviteter och möten i området.

Mötesplatser som främjar gemenskapen

Gemensamma ytor för lek, upplevelser och gemenskap är utplacerat i området där de ger möjligheter att vistas och grilla tillsammans, bollspel, lekplatser och pulkabackar för aktivitet, och sinnesträdgårdar och fruktlund för kontemplation. Med projektet har vi skapat ett bra grannskap med ett stärkt tillhörighetskänsla, som bidrar positivt till att skapa en god och trygg miljö.