BELLAHØJ SKOLA

Köpenhamn, DK

Landskaps Areal

13.800 m2

Byggherre

KEJD

Avtalsperiod

2016-202

Credits

KANT Arkitekter, EFFEKT Arkitekter

Upphovsrätt

NCC (byggnad), Ok Nygaard (växt)

BELLAHØJ SKOLA

Projektet är en totalrenovering av Bellahøjskolan, både byggnader och utomhusutrymmen. Kragh & Berglund har stått för renoveringen av skolgården och landskapet och KANT och EFFEKT är byggnadsarkitekter.

Landskapsprojektet binder samman skolan, och skapar en koppling mellan nya och befintliga områden med ett "rörelsedelta", som likt en organisk blå stig för samman skolans uterum till ett stort aktivitets- och lärandelandskap. Här finns både löpar- och bollplaner, möjlighet till vistelse, samt ytor för utställningar av elevernas bildkonst.

Bellahøjskolan har särskilt fokus på rörelse, idrott och hälsa och barnen har själva varit med och forma sin nya skolgård. Vi har arbetat nära med studenter från Syddansk Universitet, som har hållit workshops med barnen för att säkerställa att projektet bygger på deras önskemål och idéer.

Copyright landskap: Kragh & Berglund Landskabsarkitekter A/S
Fotos: Drone Pixels