BERGEN

Haukås, Bergen, NO

Byggherre

Bergen Kommune

Projektet status

Levererade 2012

Credits

COBE, DRMA, Rambøll, Yngve Andren Konsult

KLIMAPOLIS I Haukås

Vår strategi för Haukås bygger på fyra delstrategier, som tillsammans drar stadsdelens utvecklingsplan. Utvecklingsplanen syftar till att sätta villkoren för en integrerad hållbar utveckling av staden som en intelligent struktur planerad att hantera klimatförändring.

Genom vår utvärdering av olika principer för utveckling upp till kriterierna i tabellen, samt bedömning efter platsens beskaffenhet i naturhänseende, existerande byggnader och användning, principen att skärpa till två separata centra skilde sig som Det bästa. Vi kallar nya Haukås och fortsätter och utökar Hylkje. En center sökes blir för flytande, tre centra får vardera för lite vikt. I linje med vårt fokus på motsättningar som utgångspunkt för möjligheter, ger två centrumbildningar möjlighet att odla två identiteter.

TVÅ STÄDER, EN KOLLEKTIV LANDSKAPSPARK

Man samlar institutionerna runt Haukås till en övergripande stadsutveckling, samtidigt som den andra fortsätter Hylkje kring vattendragets utlopp till fjorden. De två städerna är sammanlänkade tillsammans av vattendraget, som blir en social parkförbindelse mellan dem, och en enande social ryggrad för stadsutveckling i vart och ett av de två förtätningsområdena. I partiet mellan dessa två förtätningsområden, blir ett rekreations- och skonsamt område mellan bergstoppen och vattenbrynet ansluter berget och fjorden.