BINHAI ECOCITY

Tianjin, China

Landskaps areal

15.000 m2

Byggherre

Sino Singapore

Avtalsperiode

2009-2013

Samarbete

Archiland, HAO

Priser

Nominated WAF (Singapore 2014)

BINHAI ECOCITY

Binhai Ecocity är en översiktsplan för en urban eko-dal i Tianjin, Kina. Genom att skapa en ny och grön miljö bidrar Kragh & Berglund till att föra staden närmare naturen och skapa bättre livsvillkor för invånarna. Huvudtanken bakom projektet är att staden ska ge något tillbaka till lokalbefolkningen: den ska producera mer el än den förbrukar, ska säkerställa goda förutsättningar för djur- och växtliv och öka sociala och kulturella möjligheter för lokalbefolkningen.

Binhai representerar framtidens stad - en plats som tar den traditionella staden och förstärker den med intelligenta lösningar. Den nya ekostaden kommer att fyllas med olika botaniska arter och vattenreningssystemet kommer successivt att rena floden och skapa ett mer attraktivt mikroklimat. Området ligger i lä från vind och sol och blir en bekväm plats att vistas utomhus och en plats du kommer att vilja återvända till.

En grön axel etableras som ett plugin som förbinder staden med de lokala kulturinstitutionerna och etablerar naturen som en integrerad del av staden. Det kan vara en blomsteräng eller en skog av körsbärsträd varifrån man kan njuta av utsikten över byggnaderna. Ett antal rekreationsmoment tillkommer, bland annat ett LAR-system som kan användas för olika aktiviteter. Kombinationen av urban kontext och grön teknik ska göra området till en plats för lärande och erfarenhetsutbyte för framtida stadsutvecklingsprojekt.