BISPEBJERG SJUKHUS

Köpenhamn, DK

Byggherre

Region Hovedstaden, Bispebjerg Hospital

Tävlingsår

2014

Samarbete

Schmidt Hammer Lassen Arkitekter, Rambøll

BISPEBJERG SJUKHUS

Tillsammans med Schmidt Hammer Lassen och Rambøll deltog Kragh&Berglund 2014 i tävlingen om en ny tillbyggnad till Bispebjerg Hospital. Sjukhuset hade sedan tidigare ett väl fungerande landskap med en sammanhängande central axel som länkar samman byggnader och trädgårdar i en campusstruktur. Den centrala frågan var därför att hitta den landskapsnyckel som kunde bygga vidare på de befintliga landskapskvaliteterna, samtidigt som man bibehåller ett pragmatiskt och flexibelt förhållningssätt till ett modernt sjukhus med stora volymer.

Vi valde ett enkelt arrangemang av landskapet. Sjukhuset kommer att etableras över en parkgata som slussas centralt ner genom byggnaden. Mellan byggnadens sidor smälter parken in i den omgivande parken med en rad innergårdar som bildar grönskande oaser, takträdgårdar och gröna väggar. Träd, vinrankor och gröna väggar etableras på alla tillgängliga ytor mellan spännen, så att byggnadens grönstruktur framträder tydligt överallt och blir en del av sjukhusets gröna hierarki, såväl inifrån som från utsidan.

Sjukhuset i parken

Parken och sjukhuset binds samman av en inre parkgata med träd och gröna bäddar sammanbundna av ett urbant golv, som är en fortsättning på den centrala axeln. Träden dämpar akustiken, delar upp det stora rummet i mindre intima, halverar CO2-halten i luften och ger ett bekvämt boende. Parkgaden utgör ett centralt ankomstrum mellan det gamla Bispebjerg Hospital och det nya Bispebjerg Hospital, och ger tillgänglighet till parken. Samtidigt löser Parkgaden way-finding i byggnaden på ett enkelt sätt och ger en värdig ankomstsituation som generöst välkomnar besökaren.