BRO ÖVER KÖPENHAVNS HAMN

Köpenhamn, DK

Landskaps areal

1.500 m2

Byggherre

RealDania

Tävlingsår

2015

Samarbete

COWI, Dissing+Weitling

BRO ÖVER KÖPENHAVNS HAMN

2015 deltog Kragh&Berglund tillsammans med COWI och Dissing+Weitling i en tävling om Lille Langebro, den nyaste bron över Köpenhamns livliga hamn. Den nya bron över inre hamnen binder samman två mycket olika landsidor. Med det nya Bryghusprojektet kommer Christians Brygge att framstå som väldigt urbant och modernt medan man på motsatta sidan möts av de gamla Köpenhamnsvallarna som likt en grön mur når ända ner till hamnområdet.

Båda sidorna är betydande utrymmen och av respekt för de två utrymmenas karaktär har vi betonat att bron lämnar ett så skonsamt och minimalt intryck som möjligt. Bron är ett enda föremål som förbinder de två sidorna med varandra. På Christiansbryggesidan bidrar designen till att framhäva ett modernt och urbant rum. På Christianshavnersidan bildar brons estetiska och minimala design en fin kontrast till de historiska vallarna och den mer råa hamnfronten.

TVÅ SIDOR - EN URBAN & GRÖN FASAD

Platsen är navet för ett antal viktiga förbindelser i staden. Samtidigt är det en betydande koppling till rekreationsvallen. Därför är det med bron självklart att arbeta med en mer ödmjuk och lugn plats – en plats som fungerar som ett avbrott i stadens många intryck. Vi föreslog en bro som i materialvalet är inskriven i det klassiska Köpenhamnsmotivet samtidigt som det framstår som ett vänligt och välkomnande boende.