BRØNDBY STRAND

Brøndby, DK

Landskaps areal

900.000 m2

Byggherre

Brøndby Strands bostadsbolag

Projektet status

1. pris 2014 "Framtidens Brøndby Strand-parker"

Credits

Domus, BCVA og Moe A/S

BRØNDBY STRAND

I samarbete med DOMUS, URBAN POWER och MOE vann Kragh & Berglund 2014 arkitekttävlingen om "Fremtidens Brøndby Strand Parkerne." Till tävlingen utarbetade teamet en omfattande och ambitiös designmanual för hela Brøndby Strand Parkerne och Strandesplanaden – ett område som är både frodigt och fullt av urbana kvaliteter, men samtidigt utmanat på flera fronter.

Designmanualen baserades på 4 övergripande landskapsstrategier, som utarbetades utifrån registreringar, input från fokusgrupper och en omfattande invånarengagemangsprocess. Först måste byggnaderna få ett nytt ansikte och nya tillgängliga mötesplatser i form av fyra sittplatser. Dessutom ska en obruten och nivåfri förbindelse upprättas genom bebyggelsen där cyklister och fotgängare kan samlas. Vatten används som en resurs, ger större fertilitet och biologisk mångfald och planterade områden prioriteras framför befästa. Äntligen kortas och säkras vägen till rekreationsområdena, transportkorridorer förvandlas till evenemangsrika grönområden och en supercykelbana binder samman området.

ÖVERGRIPANDE PLAN MED HÖGA AMBITIONER

I domarnas rekommendation av övergripande plan för 1:a priset stod det bl.a. att "projektets beskrivning av regnvattenhanteringen är tävlingens mest ambitiösa och är som sådan föredömlig som klimatskydd och generator för ny stadsutveckling."