BRØNDBY STRAND

Brøndby, DK

Landskaps areal

900.000 m2

Projektet status

1. pris 2014

Credits

Domus, BCVA og Moe A/S

BRØNDBY STRAND

Idag är hela bebyggelsen och landskapet orkestrerat öst-väst. Byggnaderna framstår som monotona och gör platsen upplevelsefattig. Byggnaderna är funktionsindelade och skiktade både i plan och sektion. Vallarna och det separerade trafikmönstret gör att fotgängare och cyklister i allmänhet aldrig har överblick, vilket i slutändan gör att det känns osäkert att färdas i området. Samtidigt har vi klimatutmaningarna på stadsnivå, framför allt när det gäller regnvatten, där vi som samhälle de kommande åren kommer att behöva peka ut nya lösningar. Dessa stora förändringar måste användas för att skapa bestående värden, rumsligt, socialt och miljömässigt. Ett nytt ansikte mot världen.

Den övergripande planen vann i 1:a pris 2014. Utdrag ur domarkommittén skriver: "projektets beskrivning av regnvattenhantering är tävlingens mest ambitiösa och är som sådan föredömlig både som klimatskydd och som generator för ny stadsutveckling".

ÖVERGRIPANDE PLAN MED HÖGA AMBITIONER

Framtidens Brøndby Strandparker är ett område som har stora kvaliteter både urbant och mitt i naturen. Det rymmer det bästa av naturen och det bästa av staden. Nära till natur och ett rikt stadsliv. Här beaktas klimatet i varje aspekt av vardagen – och blir ett riktmärke när det gäller energi, transporter och socialt.