CONNECTING LINKÖPING

Linköping, SV

Landskaps areal

294.000 m2

Projektet start

2013

Projektet status

Levereras 2013

Credits

Transform Arkitekter og Planlægning , Trivector Traffik

CONNECTING LINKÖPING

Ostlänken innebär en fantastisk möjlighet för Linköping. Dels kommer den nya höghastighetsbanan att skapa enorm kommersiell och social energi i det som finns idag – till glädje för nya och gamla invånare. Dels kommer resecentret och den nya stadsdelen få hela staden att hänga bättre samman och erbjuda helt nya kvaliteter till sina borgare. Ostlänken startar den största stadsutvecklingsprocessen i Linköping sedan järnvägens öppning 1870 – och man bör se möjligheterna i det perspektivet – gärna flera hundra år framåt i tiden! Vi önskar att utnyttja denna fantastiska möjlighet till att sammanbinda det som i dag är separerat – och kallar därför vårt projekt för ”CONNECTING LINKÖPING – ett samlande centrum för hela staden”

Ett samlande centrum för hela staden

Linköping ska vara en fantastisk plats att leva, bo och arbeta på. Det ska vara en attraktiv stad för både verksamheter och invånare. Placeringen av den nya stationen möjliggör en funktionell utveckling av Linköpings centrum österut och över ån. Den gamla staden möter framtiden i form av en aktiv och modern förbindelse till Sveriges mest attraktiva platser – med körhastigheter som gör det möjligt att bo i Linköping och pendla till Stockholm och Helsingborg – och omvänt! Det nya stadskvarteret griper tag i stationen och de två samlas till en tät, livlig, varierande och modern stad. Det stora stationsrummet blir till en plats med rum för nya urbana upplevelser.