DANMARKS BORGCENTER

Vordingborg, DK

Landskaps areal

36.550 m2

Byggherre

Vordingborg Borg Fond

Avtalsperiod

2011-2013

Samarbetde

COWI

DANMARKS BORGCENTER

Kragh & Berglund har valts till beställarens rådgivare på slottsområdet vid Danmarks Borgcenter. Syftet med konsultverksamheten är att säkerställa upprätthållandet av en redan etablerad huvudgrepps- och designlinje genom landskapsprojektets delområden. Design och detaljdesign utifrån idéer från SLA.

DANMARKS BORGCENTER