DTU SPACE CAMPUS 328

Lyngby, DK

Landskaps areal

2.800 m2

Byggherre

Danmarks Tekniske Universitet

Projektet start

2010

Projektet status

Utfört 2013

DTU SPACE CAMPUS 328

DTU Space producerar högteknologisk rymdutrustning för hela världen, inklusive NASA. Universitetet expanderar och i samband med detta har Kragh & Berglund hjälpt till att skapa ett uteområde kring SPACE Building 328 inspirerat av bland annat ljudgrafer och stjärnhimlen.

Landskapet söder om byggnaden präglas av ekar och det är ett av de enda på DTU som har skogen direkt utanför fönstren. Trädens löv fungerar som ett filter för solen och skyddar mot Elektrovej. Träden håller hög kvalitet för nybyggnaden, Normalhus 328 i förlängning av byggnad 328, och ekarna och det vilda undervegetationen behålls som en integrerad del av byggnadsdesignen.

ETT GRÖNT VARDAGSRUM INSPIRERAT AV STJÄRNHIMLEN

Landskapet kring byggnad 328 har skapats för att möta behovet av en bättre trafiklösning till och från byggnaden. Den rent funktionella lösningen av trafikförhållandena kombineras med etableringen av ett presentabelt ankomstområde och ett rekreationsboende för anställda och studenter.