HELSINGBORG SJUKHUS

Helsingborg, SV

Landskapsarea

42.000 m²

Byggherre

Region Skåne

Avtalsperiode

2012 - 2016

Samarbete

Schmidt Hammer Lassen Arkitekter

HELSINGBORG SJUKHUS

Kragh & Berglund har tillsammans med Schmidt Hammer Lassen Arkitekter skapat ett nytt landskap kring Helsingborgs lasarett som skapar nytt värde för hela Helsingborg genom att knyta samman sjukhuset med de intilliggande grönområdena i Helsingborg city. Landskapet omsluter byggnaden, ger hela stadsdelen en välbehövlig rekreationsuppgradering och gör sjukhuset till en integrerad del av stadens puls.

Naturen runt sjukhuset skapades med tanke på konceptet "läkande landskap" och naturens helande effekt på kroppen. Kombinationen av växtlighet, vatten, ljud och ljusinstallationer skapar små världar av stämningar, där de enskilda gårdarna blir landskap: ett stilla vattenrum som reflekterar stjärnan, ljudet av fåglar i träden, en äng där regnvattnet skapar ständiga översvämningar och variation. Dessa leder tankarna bort från sjukdom och sjukhus med mer positiva associationer.

Sjukhusets omgivande landskap skapar värden för hela Helsingborg stad

Stadsnatur vävs in i förslaget och skapar nödvändiga kopplingar till stadens grönstruktur. Växterna och det gröna är högt prioriterade i landskapsplanen och en mångfald av inhemska arter genererar robusta och dynamiska landskap med hög biologisk mångfald. Vegetationstyperna planteras i zoner med glidövergångar, höga gräs och ängsväxter förvandlas till områden med högre träd och frodig marktäckare till granar, som mynnar ut i små gläntor. En gång- och cykelväg flätas samman med landskapet och gör sjukhusparken allmänt tillgänglig för Helsingborg.