HELSINGBORG HOSPITAL

Helsingborg, SV

Landskapsarea

42.000 m²

Byggherre

Region Skåne

Avtalsperiode

2012 - 2016

Samarbete

SHL Arkitekter

HELSINGBORG HOSPITAL

Urban natur flätas in i bebyggelsen och kopplar sig på stadens grönstruktur. Den sammanhän¬gande gröna parksträckningen gör sjukhuset till en integrerad del i stadens puls. Genom att koppla sig på den befintliga campusstrukturen upplevs den nya sjukhusbyggnaden en självklar del i en förtätning av området. Landskapet omsluter hela byggnaden och bidrar till en hög rekreativ och naturmässig uppgradering. En mångfald av inhemska arter genererar ett robust och dynamiskt landskap och förutsättningar för hög biodiversitet. Vegetationstyper planteras i zoner med flytande övergångar mellan varandra. Höga gräs och ängsväxter övergår i områden med högre träd och frodiga marktäckare, lundar som öppnar upp sig i små gläntor och omsluts av bokträd. En gång-och cykelstig flätar sig igenom landskapet och gör sjukhusparken tillgänglig för alla boende i Helsingborg.

Sjukhusets omgivande landskap skapar värden för hela Helsingborg stad

Det övergripande landskapet följer med byggnaden upp i alla nivåer, där det får en mer med¬veten detaljering, intimitet och komplexitet för att främja rehabilitering och friskvård. Naturen har en helande inverkan på kroppen. Ljuset, temperaturen, dofterna, ljuden, luftfuk¬tigheten och växtmaterialens inneboende komplexitet är alla faktorer som påverkar sinnena. När sinnena aktiveras skapas associationer och distraktioner, och i mötet med naturen öppnas dörrar till våra inneboende världar, mindscapes, i en värld långt bort från sjukhuset.

Naturen fångar vår spontana uppmärksamhet och det har en restorativ inverkan på kroppen. Det hjälper oss att få ordning på våra tankar och genom den överskådliga skalan i gårdsrummen skapas en känsla av trygghet och förankring i vår värld.