HERLEV SJUKHUS

Herlev, DK

Landskaps areal

60.000 m2

Byggherre

Region Hovedstaden, Herlev Sjukhus

Honorar

2 præmie

Tävlingsår

2011

Samarbete

Schmidt Hammer Lassen Architects, Arcrum Arkitekter, Heinle, Wischer und Partner Architekten, Midtconsult A/S, ÅF – Hansen & Henneberg

HERLEV SJUKHUS

I samband med projekttävlingen, som skulle belysa möjligheterna till en utbyggnad av Herlev sjukhus, bidrog Kragh & Berglund till att skapa en vision för en ny uppdaterad identitet för anläggningen. Förslaget utgick från ett campus som med varierande öppna ytor kunde fungera som en självständig organism. Torg, parker, trädgårdar och atriumgårdar ska tjäna till information och erbjuda en hög livskvalitet till gagn för patienter, besökare och personal.

Förslaget tar upp utmaningen att möta den storskalighet som Herlev sjukhus har med en mindre differentierad skala som ger avskildhet och intimitet. Den är byggd kring en glänta som bildar en förlängning av kulturaxeln fram till den nya huvudentrén. I axeln byggs ett stigsystem, som binder samman sjukhuset med staden, och bildar större och mindre torg med en mängd aktiviteter och upplevelser.

Mångfald – upplevelser och intimitet.

Projektet har höga ambitioner för en optimering av passiva egenskaper i energibemärkelse, särskilt genom att utnyttja dagsljus i kombination med ljusstyrning. Förslaget innehåller också en kvalificerad distinktion mellan energiförbrukning och CO2-utsläpp. Slutligen har tävlingsförslaget tagits fram i samarbete med bildkonstnären Nina Sten-Knudsen, som har hjälpt till att peka ut ett antal principer för konstnärlig bearbetning och färgsättning, som ger stora möjligheter att påverka den enskilda människan.