HVIDOVRE SJUKHUS

Hvidovre, DK

Landskaps areal

24.000 m2

Byggherre

Region Hovedstaden

Contract Period

2012-2021 (huvudprojekt inlämnat 2020)

Samarbete

Schmidt Hammer Lassen, LINK Arkitektur, Arkitektgruppen Aarhus

HVIDOVRE SJUKHUS

I Hvidovre har Kragh & Berglund i samarbete med Schmidt-Hammer-Lassen och LINK Arkitektur ansvarat för den nya utbyggnaden och översiktsplanen för Hvidovre sjukhus. Utbyggnaden omfattar bl.a. en ny akutmottagning, obstetrisk avdelning och en kardiologisk avdelning medan själva landskapsprojektet består av ett nytt ankomstområde, flera innergårdar för patienter, besökare och personal samt ett regnvattenprojekt på sjukhusets parkering.

I landskabsprojektet har der været fokus på at skabe et sundhedsfremmende miljø, der reducerer stressen forbundet med sygdom og indlæggelse. 15 indre gårdrum med forskellige størrelser og karakter giver patienter og pårørende mulighed for privatliv og ro i et åbent landskab. Gårdrummene virker beroligende ved at skabe positive associationer. De varierer fra åbne fællesarealer til mere intime nicher.

en plats att läka

Sjukhusets förgård har byggts ut för att skapa en mer inbjudande ankomstsituation med särskilt fokus på tillgänglighet och wayfinding genom sjukhusets stora yta. Dessutom har Kragh & Berglund tänkt om på de nya parkeringsytorna genom att enkelt och billigt plantera 150 nya pilträd som med tiden kommer att absorbera stora mängder regnvatten och CO2. Träden ska förvandla parkeringen till en vacker skog och ha en positiv inverkan på miljön och den biologiska mångfalden i området.