KIRUNA

Kiruna, SV

Landskapsareal

3.650.382 m2

Byggherre

Kiruna Kommune

Avtalsperiode

2011-2012

Samarbete

COBE

KIRUNA

2011 deltog Kragh & Berglund tillsammans med COBE i tävlingen om ett parallellt uppdrag att flytta och ersätta stora delar av Sveriges nordligaste stad Kiruna, där det instabila landskapet höll på att rasa samman. Tävlingen var alltså ett tillfälle att skapa något nytt utifrån stadens unika historia.

Kiruna grundades 1900 med syftet att skapa en mönsterstad för det goda livet i Arktis. Med samma höga ambitioner som stadens grundare föreställde vi oss den nya stadskärnan som ett urbant nätverk, där stadens historia speglas i en samtida tolkning. Samarbetet mellan aktörerna i området utvecklas och den lokala forskningen och utbildningen kopplas till aktiviteter. En "bottom-up"-process med workshops för invånare, samer och samarbetspartners ska säkerställa ägarskap och kontinuitet. I den nya stadskärnan minskar gångavstånd och exponering för kyla och vind genom att man bygger tätt och gör stadsdelarna låga i centrum och höga i utkanten med förskjutna gatulängder.

ett nätverk av urbana eldstäder

Det befintliga, nu deformerade landskapet förvandlas till Kiruna Ruinby landskapspark, där besökare kan se naturen och terrängen successivt ta över gamla stan från bjälkar som sträcks ut över ruinerna. Stadens historia bevaras genom en rad kulturhistoriska initiativ: en onlinedatabas med historiska byggnadsdelar upprättas och ett "Kiruna Heritage Recycle Centre" ska ta emot och lagra återvinningsbart historiskt material.