KONGELUNDEN

Aarhus, DK

Landskapsarea

200 ha

Byggherre

Aarhus Kommun

Tävlingsstatus

Vann

Tävlingsår

2022

Samarbete

Holscher Nordberg Architects, Hele Landet, OVJ Architects, SPVI, Rikke Øxner, Kristian Raun Thomsen

KONGELUNDEN

Kragh&Berglund vann tillsammans med ett brett team med Holscher Nordberg Arkitektur og Planning som huvudkonsult Århus kommuns visionära arkitekttävling om den nya utvecklingsplanen för Kongelund - det 200 hektar stora området, från Tivoli Friheden i norr till Varna och det oändliga. Bro i söder.

I planen sker utvecklingen av Kongelund med skogen som ram och med att stärka den upplevda skogskaraktären som mål. Detta sker kring gläntor i skogen och vid bearbetning av övergångslandskapen, som är kanten på gläntorna. Planen lyfts särskilt fram för den rumsliga landskapsläsmodellen, med tillhörande verksamhets- och vårdplaner, som ger både en robust plan och nödvändig kunskap för att säkerställa att Kongelunden även i framtiden begåvas med både en poesi och en självklar skogskaraktär.

SKOGENS RUM SÄTTAR RAMEN OM KONGELUNDENS UTVECKLING

Skogen är den förenande stommen som omfamnar och binder samman Kongelunds resmål som ligger i skogens stora och små gläntor. Det är ett robust arbetssätt som visar respekt för områdets befintliga kvaliteter, och som på ett rakt sätt ger riktning för utvecklingen av Kongelunden under många år framöver. Dels genom att anlägga både ny skog och nya hyggen i den befintliga skogen, dels genom att ha ett särskilt fokus på övergångslandskap i form av hyggens kant, framhålls i taxeringsrapporten.