KV CAROLI

Malmö, SV

Areal landskap

10.000 m2

Byggherre

Profi og Malmö Stad

Projektet status

Utfört 2012

Credits

Schmidt, Hammer Lassen Architects

KV CAROLI

Ombyggnaden av Caroli Shopping Center svarar på en primär utmaning: Hur skapas stadsmässiga sammanhang mellan shoppingcenterumets inre och Malmö stad? Lösningen finns i en sammansmältning av den yttre och den inre utformningen, där inomhusdragningen av stadsrum och vägförbindelser drar in stadens struktur och ger en ram för centerumets uppbyggnad. Samtidigt öppnar centrumet upp sig och blir en naturlig destination på vägen genom staden.

ETT ÖVERRASKANDE STADSRUM – INNE OCH UTE

Framtidens Caroli Shopping Center fungerar som ett sammanhängande stadsrum som överraskar och fångar den besökendes interesse. Framtidens Caroli Shopping Center öppnar upp sig mot den omgivande staden och tillför en extra, positiv dimension till shopping.

TESTIMONIAL

“Jeg är mycket nöjd mer er medverkan i projektet och den lydhördhet och proffsiga inställning och vägledning som ni bidrar med i projektet. Den gestaltande delen upplevs som mycket bra och resultatet ev de färdigställda delarna har varit mycket bra. Den redovisning och uppföljning som fortlöpande gjorts har efter dialog fått ett annat utseende och anpassats efter våra önskemål om deling i etapper och delprojekt. Det vi är mest nöjda med är med det engagement man varit involverad i projektet och viljan att få det till något riktigt bra.”

Mattias Svensson, Profi Fastigheter