KVARTERET BOFINKEN

Kallhäll, SV

Landskaps areal

3125 m2

Byggherre

JM AB

Projektet start

2017

Projektet status

Udfört

KVARTERET BOFINKEN

På uppdrag från JM har Kragh & Berglund ritat gården till bostadskvarteret Kvarteret Bofinken.

På ena sidan angör den nya byggnaden mot en stadsmässig gata, med närhet till en mängd funktioner som butiker, restauranger och Folkets hus, och kopplar bostäderna till stadslivet som finns i Kallhäll. Men bakom ryms en annan miljö där bostadsgården klättrar i en brant backe med bevarad naturmark.

Bostadkvarteret mellan stad och natur

Från uteplatserna vid fasaden övergår gården till en grusgång och gemensamma trädäck som följer den naturliga klippkanten. Det skapar en fin kontrast mellan en trädgårdslik och välordnad vardagsmiljö och en mer vild och vacker natur med berg i dagen och befintliga träd.

Vår intention är att skapa en boendemiljö som både är funktionell och lockar de boende att använda den i sitt vardagsliv, och samtidigt bevarar de befintliga ekologiska värdena och låter de boende ha nära till naturmark.