LEEDS GENERAL INFIRMARY - HOSPITAL OF THE FUTURE

Leeds, EN

Landskapsareal

200.000 m2

Byggherre

TRUST

Avtalsperiode

2020-

Samarbete

Schmidt Hammer Lassen, Prenyore & Prasad, WSP, Perkins&Will

LEEDS GENERAL INFIRMARY - HOSPITAL OF THE FUTURE

I Leeds, England, har Kragh & Berglund skapat ett antal takterrasser och en förgård för stadens nya nya toppmoderna sjukhus, där patientvård och flexibilitet är av största vikt. Leeds General Infirmary samlar viktiga sjukhusfunktioner, inklusive ett barnsjukhus samt en mor- och barnsektion, allt i ett av stadens mest tätbefolkade områden. Projektet fokuserar på att skapa ett ramverk som erbjuder ett alternativ till den kliniska världen, och som skapar välbefinnande och kan tjäna icke-sjukdomsrelaterade syften.

Landskapsprojektet bygger på idén om det helande och upplysande landskapet, där sjukdom och stress kan träda i bakgrunden. Takterrasser i flera plan aktiveras som femte fasad, och ska ge patienter, besökare och personal tillgång till grönt. Utsikten över grönområdena och möjligheten att använda sinnena med ljud och texturer ska bidra till att skapa nytta för så många som möjligt, oavsett ålder eller förutsättningar. Att arbeta med universell utformning har varit en självklarhet.

ALLA SINNEN AKTIVERADE

Det har varit fokus på att göra områdena prestigelösa platser där den avslappnade atmosfären kan ge stressade patienter lugn, t.ex. genom att skapa en krökt och informell terräng på förgården. Geometrin ska få människor att känna sig välkomna och både ortsbor och anhöriga ska kunna använda platsen. Landskapet är inspirerat av den omgivande naturen på The Penines, och hjälper till att stödja den biologiska mångfalden i området genom att använda lokala arter i plantering. Det har också arbetats med lokal hantering av regnvatten för att kunna hantera framtida utmaningar.