Norrtälje hamn

Norrtälje, SV

Landskapsareal

170.200 m

Byggherre

Norrtälje Kommun

Tävlingsår

2015

Samarbete

COBE, Schmidt Hammer Lassen

NORRTÄLJE HAMN

I samarbete med COBE och Schmidt Hammer Lassen deltog Kragh&Berglund 2015 i tävlingen om att utforma framtidens hamn i den livliga Norrtälje utanför Stockholm. Utformningen av hamnpromenaden fortsätter historien om vattnet som områdets sociala ryggrad. Den nya hamnen genererar en aktiv process i den nya stadsdelen, och skapar liv i hamnen med aktiviteter som speglar de möjligheter som vattnet ger.

Med kopplingen till såväl vattenbrynet som den historiska stadskärnan integrerar programmet badmöjligheter, beachvolleyboll, lek, stadsodling och bra ställen att bo på i ett samlat område. Hamnen behåller sin dynamiska och robusta skala som erbjuder ett flexibelt stadsrum med utrymme för förändring samt en stadsbild som kan ändra karaktär beroende på årstid och aktiviteter. Med hamnprojektet är Norrtälje ett steg närmare att återta sin status från 1800-talet som en välbesökt badort.

tar dig närmare vattnet

Norrtälje hamn ska utvecklas som en del av stad och stadskärna. Den nya stadsdelen ska rymma en bra boendemiljö för människor i olika åldrar och med olika förutsättningar. Det blir också ett attraktivt resmål för Norrtäljeborna och för fler långväga besökare. Med den nya stadsdelen i hamnen växer stadskärnan och kajen blir stadens vardagsrum – ett offentligt rum med många möjligheter och hög attraktionskraft.