ØSTERMARIE TORV

Bornholm, DK

Landskapsareal

5.000 m2

Projektets status

Avklarat 2012

ØSTERMARIE TORV

Det samlade förslaget tar utgångspunkt i det bornholmska landsbygdslandskapet. Stora marker bryts av små naturzoner, där berggrunden bryter fram och hindrar odlingen. Den kultiverade ytan består av en ny asfaltbeläggning med lokal granit som sträcker sig från fasad till fasad. Där placeras oodlade backeöar i gräs, klippblock och spridda träd.

Backeöarna placeras längs Godthåbsvej och skapar en särskild grön avgränsning mellan väg och torg. Backeöarna anläggs som mjuka backar i klippt gräs, vari graniten bryter igenom. Där planteras spridda ekträd, ett luftigt träd, som med tiden skapar ett vackert skuggspel på öarna och ytan. Backeöarna avgränsas mot torget av låga plinter i ljus granit eller ljus betong. Både gräsbackarna och plintarna ska uppmana till den oformella och fria vistelsen.

Samtaletorvet – en plads hvor man kan mødes uformelt

Beläggningen hävs upp en nivå. Övergången markeras vid __fälten i granitsmågatsten vid infarten till torget. Således skapas ett stort samlat och lugnt fält, där trafiken leds via smala vägar. På Godthåbsvej, som är huvudvägen, byggs en refug som begränsar vägen och skapar större trafiksäkerhet på platsen.