ORBICON

Høje-Taastrup, DK

Landskaps areal

10.500 m2

Byggherre

Orbicon

Projektet status

Utfört 2018

ORBICON

Med utgångspunkt i naturen ger landskapsprojektet omkring Orbicons nya hus gröna, attraktiva ramar för arbetslivet i byggnaden. Med natur och regnvatten som designparametrar skapas en naturlig och inbjudande entré till platsen.

Naturen ligger tätt inpå byggnaden och ger i samspel med byggnaden små rum där man kan vistas. Utsikten mot naturen tar kvaliteten in i kontoren. Parkeringen är placerad längst ut på tomten, och avskärmas därmed av det gröna landskapet. Broar över regnvattenbassänger och diken ger en naturlig flöde i ankomsten för medarbetare och besökande.

En arbetsplats med utsikt mot naturen

En lågteknologisk LAR-lösning uppnås genom höjdsättningen av kompostbäddar och diken. Bearbetningen av terrängen leder vattnet till de lägsta punkterna på tomten där det samlas upp, fördröjs och infiltreras. Det bedöms att det mycket sällan kommer att rinna över till det offentliga dagvattensystemet