ORBICON

Høje-Taastrup, DK

Landskaps areal

10.500 m2

Byggherre

Orbicon

Projektet status

Utfört 2018

Samarbete

Dissing + Weitling, Orbicon

ORBICON

Kragh & Berglunds landskapsprojekt kring konsultföretaget Orbicons nya hemvist i Høje-Taastrup har utifrån den befintliga naturen skapat en attraktiv grön ram för arbetslivet inne i byggnaden. Projektet är en blandning av de hårda funktionsvärdena som betongbeläggning och tekniska funktioner och de mjuka naturvärdena som fågellådor, kupor, våtzoner och biotoper med olika växtsamhällen.

Naturen har rört sig väldigt nära byggnaden i form av en liten skog av små träd, som i samspel med trottoaren bildar små nischer och fickor för att bo i all grönska. I små delar av skogen sågs en honungs-fröblandning, och små kupor etablerades. Parkeringen ligger längst in på tomten, och är därigenom avskärmad av det gröna landskapet. Den frodiga naturen och de många små våtmarkerna skapar grogrund för ökad biologisk mångfald i hela området och träden ökar avdunstningen.

En arbetsplats med utsikt mot naturen

Terrängen är formad i platåer med olika urtag och diken, som leder regnvattnet till den lägsta punkten, där det fördröjs och sipprar ner i marken. Härifrån görs även ett bräddavlopp till den allmänna regnvattenledningen, men man räknar med att bräddavlopp endast mycket sällan kommer att inträffa. Broar över regnvattenbassänger och diken bildar en naturlig ankomst för personal och besökare. Målet är att konstruktionen ska vara guldcertifierad enligt DGNB-standard.