ÖSTRA STRAND

Vaggeryd, SV

Landsskaps areal

193.000 m2

Byggherre

Vaggeryds Kommun

Projektet start

2017

Projektet pris

1:a pris parallelluppdrag

ÖSTRA STRAND

Kragh & Berglunds gestaltningsförslag av Östra strand tar sin utgångspunkt i att skapa ekologiskt hållbara lösningar och att bevara och tillgängliggöra naturmiljön för de boende. Social hållbarhet står också i fokus, med blandade bostadstyper och många mötesplatser som välkomnar alla oavsett ålder och bakgrund. Den nya stadsdelen ska komplettera omgivande bebyggelse med enfamiljshus och ge alternativ för de som vill bo på annat vis.

ATT BO MED SKOGEN

Den centrala nerven i förslaget är Aktivitetskilen som samlar funktioner och aktiviteter. Här finns en mängd aktiviteter för olika årstider, åldrar och intresse, med lekplatser, odling, djurhållning, bastu och bad, utegym, grillplats, och gemensamma pooler för cyklar, bilar och verktyg. Aktiviteterna och platserna skapar goda möjligheter till möten mellan människor och gemenskap.

Vår vision är att Östra strand ska bli en ekologiskt och socialt hållbar stadsdel som är tillgänglig och välkomnande för alla, där man kan leva tillsammans med naturen.