PARKOURPARK FURUSET

Furuset, Oslo, NO

Areal landskap

2.000 m2

Byggherre

Oslo Stad

Projektet status

Utfört 2013

Credits

Oslo Kommune, Bymiljøetaten, Divisjon Friluft, Hege Saxebøl Moum

Pris

Nomineret til Oslo By Arkitekturpris

PARKOURPARK FURUSET

Parkourparken i Furuset är en del av en större uppgradering av ett sammanhängande parkområde, kallat Verdensparken. Området ska öka rekreationsvärdet av det existerande landskapet och det omkringliggande bostadsområdet.

VERDENSPARKEN

Parkourparken är utformad som ett knixande stigsystem som lägger sig som en platå, en klipphylla, inskuret i den existerande slänten. Genom stigsystemet byggs parkourelement¬en in som stationer på en aktivitetslinje. Parkourelementen är särskilt utvecklade för platsen och omfattar rails (konstruktioner i stålrör) till swings, climbing, conditioning och mursystem i gjuten betong för vaults, catleaps och balancing.