PLUG N' PLAY

Köpenhamn, DK

Landskaps areal

25.000 m2

Byggherre

By & Havn

Avtalsperiode

2008-2009

Projektet status

Stängt 2016

Samarbete

By & Havn, De urbane haver, Team JiYo, Vesterbro Rulleskøjteklub, Danske Freestyle Cyklister, FC Ørestad

PLUG N' PLAY

År 2008 mötte Ørestaden dålig mediebevakning och problem med varumärket av området. Kragh & Berglund vann tävlingen om att skapa ett tillfälligt utrymme i stadsdelen Ørestad Syd med fokus på att skapa gemenskaper, stadsliv och uppmärksamhet. Området genomfördes som ett tillfälligt projekt 2009 och stängdes som planerat 2016 till förmån för ny stadsutveckling.

en tillfällig stadslivsgenerator

Plug N Play var Köpenhamns nya laboratorium för rörelse i stadsrum: en aktivitetspark med idrottsanläggningar, till övervägande del byggd efter filosofin att kunna koppla in olika tillfälliga aktiviteter på en redan befintlig infrastruktur med vatten, el, belysning och lagerutrymmen. Målet var att skapa stadsliv i den nya stadsdelen Ørestad Syd. Projektet arbetade med en hög grad av urbanitet och råhet, vilket bl.a. återspeglas i anslutningsvägsystemet.