RÅGSVED MOTORIKBANE

Rågsved, Stockholm, SV

Landskaps areal

4.000 m2

Byggherre

Stockholm Stad

Projektet status

Utfört 2017

Credits

AIX Arkitekter

Fotos

AIX Arkitekter / a.r.f . photo

RÅGSVED MOTORIKBANE

Rågsveds idrottsplats rustas upp och får fler och mer varierade funktioner som lockar till rörelse och lek. Utöver bollplanen får platsen flera tillskott som utmanar och stimulerar barn, ungdomar och vuxna. Platsen ligger nära skola och bostadsområde som gör platsen till ett nav för organiserad skolidrott såväl som spontan lek och rörelse på fritiden. Det ger möjligheten till ett aktivt vardagsliv med rörelse, lek och hälsa för barn, ungdomar och vuxna i Rågsved.

LEK OCH SPONTANIDROTT för Rågsved

Variationen av funktioner gör att fler kan lockas av de olika aktiviteterna. I huvudstråket anläggs en lekfull löpbana med topografi, och längs den ställs parkourutrustning, klättervägg, lekställningar, studsmattor, boulebana, med mera. Det finns även möjlighet till stilla aktiviteter, med bänkar, bord och grill, läktare som man kan klättra på och hålla utkik från.

Motorikbanan var steg 1 av etableringen av platsen, som på snabbt blivit mycket populär i Rågsved. Kragh & Berglund arbetar med att ta platsen vidare genom att utveckla en efterfrågad dansbana, som kommer att komplettera platsen och locka fler brukargrupper, som unga tjejer.