RÅGSVED MOTORIKBANE

Rågsved, Stockholm, SV

Landskaps areal

14.000 m2

Byggherre

Stockholm Stad

Avtalsperiod

2015-2017

Samarbete

AIX Arkitekter

Fotos

AIX Arkitekter / a.r.f . photo

RÅGSVED MOTORIKBANE

Trygghet uppstår genom dialog och ömsesidig förståelse. Stockholms stad ville stärka den sociala sammanhållningen över ålder, kön och etnicitet genom att bygga en trygg samlingspunkt för Rågsveds invånare i ett område som framstod som ett typiskt 60-70-tals parkområde utan någon egentlig programmering. Vi fokuserade på att skapa ett utrymme som med en stor variation av funktioner inbjuder både stora och små att använda kroppen och aktivera kreativiteten.

LEK OCH SPONTANIDROTT för Rågsved

Parkens ryggrad är den orangea löparbanan med både en klassisk 100 m sprint och efterföljande lekfull och utmanande topografi. Längs banan finns droppklätterväggar, lekläktare, studsmattor, boulebanor m.m. Parken har även plats för den lugna vistelsen, med bord, bänkar och grillplats. På utvalda plattformar kan du klättra upp och få en överblick och nytt perspektiv på parken. Mångfalden av funktioner gör parken till en mötesplats för många olika människor – den har blivit en social samlingsplats för barn, ungdomar och vuxna i Rågsved.

Aktivitetspladsens funktioner kan udbygges og tilpasses efter de behov og muligheder der efterspørges i Rågsved. Der kommer flere funktioner til i en løbende proces med brugerne, hvilket har været et planlægningsgreb indtænkt fra starten, og som gør at parken tilpasser sig byens udvikling. Kragh&Berglund har foreløbig udbygget parken med en dansebane henvendt til områdets unge kvinder og piger, en gruppe der ellers ikke er så aktive og synlige i det offentlige rum.