SANDVIKA

Sandvika, NO

Landskaps areal

131.384 m2

Bygghere

Sandvika Municipality

Projekt status

Delivered 2012

Credits

COBE, DRMA, Rambøll, ViaTrafik

SANDVIKA

Förslaget bygger på en förankring i platsens potentialer och kvaliteter. Vi vill respektera och lyfta fram platsens anda.

Målet med projektet är att skapa ramarna för ett bättre stadsliv. Det ska vara attraktivt att flytta ut. Vi föreslår ett antal påverkan , som tillsammans kommer att ge ett antal nya rörelse- och upplevelsevägar i staden. Nyfikenheten måste väckas och det är planerat att du går och utforskar dig själv, snarare än att ha en specifik väg utsedd. Staden ska erbjuda många olika typer av upplevelser. Oförutsägbarhet är en egenskap.

tillbaka till staden

Rabatterna tillgodoser olika aktiviteter. Handel, kultur och fritidsliv lyfts på lika villkor. För att skapa en optimal ram för stadslivet bör fokus ligga på en bred målgrupp och aktiviteterna spridas över dagen/året. Det ska vara attraktivt att parkera bilen, och flytta ut i stan, till fots. Staden är inte så stor, därför är det ganska självklart att röra sig till fots.

Att förstå stadens omfattning är absolut nödvändigt. Sandvika är ingen storstad och ska inte behandlas som sådan. Tydligheten, närheten till natur och landskap och det lokala livet anses vara väsentliga kvaliteter. Det kräver också en robust och flexibel plan som kan genomföras i den takt och i de stadier som är lämpliga. Rabatterna ska kunna fungera individuellt samtidigt som de tillför staden nya lager och attraktioner.