Sankt Hans Gades Lekplats

Köpenhamn, DK

Landskaps areal

300 m2

Byggherre

Köpenhamns Kommun

Projektet status

Utfört 2009

Sankt Hans Gades Lekplats

På en gammal byggtomt på Sankt Hans Gade har det i många år legat en liten oanselig lekplats. Som del i en generell modernisering av Köpenhamn Kommuns lekplatser förvandlar Kragh & Berglund lekplatsen till en fickpark som med en enkel design skapar en ovanlig lekplats och ett tryggt uppehållsrum för barn.

En trevlig plats, borta från stadens puls

Huvudtanken var att skapa många användningsmöjligheter med enkla medel. En intim ficka där barnen kan dra sig tillbaka i en liten översiktlig och trevlig plats, borta från stadens puls. Ett hav är utfört som en samlad flad av blå asfalt som omkransas av en skärgård av konstgräsbeklädda kullar, utspritt på en strand av sand, som förbinds av balansbommar och en hängbro. Mellan öarna står höga och låga förtöjningsstolpar och ett äkta sjömärke. I havet finns bänkar placerade som stora livbojar i orange.