SKURU BRO

Skuruparken, Nacka, SV

Landskaps area

10.000 m2

Byggherre

Sverige Trafikverket

Avtalsperiode

2011-2012

Samarbete

B.I.G., Flint & Neil, Spiers + Major

SKURU BRO

Framtidens Skurubro fungerar inte bara som en avgörande länk för biltrafiken till det expansiva Nacka och Värmdö. Framtidens Skurubro fyller även en viktig funktion i det lokala landskapet, både som ett nytt visuellt landmärke som ödmjukt samspelar med den befintliga Skurubron, men också som en destination som uppmuntrar till aktivitet och rekreation. Det vilda landskapet som omger bron griper tag i dess båge och breder ut sig över den. Därmed skapar man en förlängning av det omgivande natur- och kulturlandskapet i form av en attraktiv park som länkar samman Skuruparken med den östra sidan av sundet.

Kopplingar till bilar, människor, flora och fauna

Samtidigt tillför den nya parken extraordinära värden till området med sin arkitektoniska kvalitet, sina storslagna utsiktspunkter samt många aktiviteter och uppehållsplatser. På avstånd upplevs bron som ett sammanhängande landskap som sträcker sig över Skurusundet. På närmare håll möter man en park som är fylld av variation, funktioner som aktivitet.