STEJLEPLADSEN​

Köpenhamn, DK

Landskaps areal

51.800 m2

Byggherre

By&Havn, PFA

Pris

Konkurrenceforslag 1. pris

Avtalsperiode

2019-2020

Credits

Christensen og Co arkitekter a/s, Urban Power, MOE Rådgivende Ingeniører a/s, Urban Creators

STEJLEPLADSEN

Översiktsplanen för denna speciella plats vänder upp och ner på det traditionella flerfamiljshuset: alla praktiska funktioner flyttas från gårdarna till det offentliga rummet, med vilka t.ex. avfall blir en fysisk och social resurs. Fordon förbjuds på gatorna som förvandlas till en grön och bilfri mötesplats mellan boende och allmänhet. Det huvudsakliga landskapsgreppet bygger på föreställningen om en by vid en kulle. En konstgjord kulle på 4,75 m. Strukturerar utvecklingsplanen, och utgör ett diskret men omfattande LAR-projekt, som leder regnvatten mot hamnen och översvämningsskydd.

HER DET GROR.

Landskapet betonar urban natur, gröna gårdar och bevarandet av områdets ursprungliga växter och träd. Naturen fungerar som en buffertzon mellan stadsdelen och vägarna runt den, och minskar de långa gator och vägar. Den konstgjorda kullen bidrar till att skapa ett nätverk av kanaler och små sjöar, som stödjer områdets djurliv och biologiska mångfald. Tre stadsdelar med olika program är anslutna till vägsystemet och skapar mötesplatser för lokalbefolkningen. I områdets nordvästra del planeras ett dagis med nära koppling till natur och närområde.