STRANDEN

Charlottelund, DK

Landskaps areal

3.000 m2

Byggherre

Dansk Handikap Forbund, AP Møller Fonden

Status

Utfört 2018, Totalrådgiver

Pris

Indstillet til bæredygtig beton prisen 2018

STRANDEN

Upplägget till Stranden var att återskapa och nytänka områdets höga krav på kustsäkring efter en omfattande stormskada. Från kommunens sida bestämdes det att en hög mur måste byggas som skulle gömma både vatten och utsikt från platsen. Kragh & Berglund valde att istället trycka kustsäkringen längre tillbaka in i landskapet för att på så vis bevara utsikten och tillgängligheten för Strandens brukare och skapa en universell, lutande kustdesign som säkrar fri rörlighet för alla brukargrupper.

Ett kustbad för alla

Utöver kraven på kust- och skyfallssäkring av terrängen var det också nödvändigt att ta utgångspunkt i Strandens komplexa brukargrupp som behöver optimala villkor för att kunna använda området. Rampen som leder ut i vattnet gör havet lättillgängligt för alla. Bakom kustsäkringen skapas ett rekreativt parkområde med fler lättillgängliga nischer som skapar lä och privatliv. Brukarna av Dansk Handicap Forbunds strand får därmed en likvärdig strandupplevelse med samma höga grad av frihet och upplevelsevärden som alla andra.

TESTIMONIAL

“Genom en öppen och ärlig dialog blev Strandens många interessenter och den komplexa brukargruppen indraget i processen från idé till det färdiga resultatet. Kragh & Berglund har från start till slut haft god förståelse för projektets villkor och kombinerar kreativitet och originalitet i projektets utformning med överensstämmelse med projektets ekonomiska och tidsmässigs ramar. Slutresultatet är ett unikt förslag på en modern havsanläggning som ger brukare med rörelsehinder optimala villkor för att använda Stranden.”

Bygherrerådgiver för A.P. Møller Fonden Thomas Møller Kristensen