TINGBJERG BYDELSPLATS

Tingbjerg, DK

Landskaps areal

3.600 m2

Byggherre

Köpenhamns kommun

Avtalsperiod

2015-2017

Credits

COBE

Priser

Brolæggerprisen 2018

TINGBJERG BYDELSPLATS

Tingbjergs Kulturhus og Bibliotek ligger i den bevarandevärda kulturmiljön i stadsdelen, som skapades på 1950-talet av arkitekten Steen Eiler Rasmussen och landskapsarkitekten C. Th. Sørensen. Det nya kulturhuset är ett markant nytt landmärke för stadsdelen, och har skapats i syfte att främja sammanhållning och gemenskap i området. Torget som Kragh & Berglund har byggt runt kulturhuset, bygger på samma agenda, och ger plats för såväl informella vistelser som marknadsdagar och andra stora kulturevenemang på stadsgolvet.

En ny plats med lång historia

I arbetet med torget har Kragh & Berglund fördjupat sig i platsens unika sammanhang och historia och omsorgsfullt lagt till gröna inslag av stadsnatur som ger Tingbjergs medborgare möjlighet att uppleva årstidernas växlingar och trädens tillväxt. Utformningen av landskapet har gjorts med inblandning av Tingbjergs medborgare för att säkerställa att projektet har den lokala förankringen, vilket är viktigt för stadsdelen, samt för att skapa ett utrymme som ger upphov till stolthet och informella möten bland användarna.

TESTIMONIAL

”Kragh & Berglund har lyckats med att skapa ett stadsrum som har en klar identitet och som går i fin dialog med byggnader och landskap. Här finns den ursprungliga gatstensläggningen, som återanvänds för att skapa ett nytt stadsrum med sin helt egna identitet. De har fört vidare områdets kulturmiljö och kulturarv, och skapat ett indbjudande stadsrum som kan styrka grannskapet och samhörigheten.”

Claus Johnsen

Oldermand från Brolæggerlauget om varför Kragh & Berglund vann Brolæggerpriset 2018 för platsen omkring Tingbjerg Kulturhus & Bibliotek