TINGBJERG BYDELSPLATS

Tingbjerg, DK

Landskaps areal

3.600 m2

Byggherre

Köpenhamns kommun

Status

Utfört 2018

Credits

COBE

TINGBJERG BYDELSPLATS

Tingbjergs Kulturhus & Bibliotek är placerat i den bevaransvärda kulturmiljön i stadsdelen, som skapades under 1950-talet av landskapsarkitekten C. Th. Sørensen. Det nya kulturhuset är ett markant nytt vårtecken för stadsdelen, och är bland annat skapat med målet att främja samhörigheten och gemenskapen i området. Platsen som Kragh & Berglund har byggt upp omkring kulturhuset är baserat på samma värden, och ger platsen både informella möten och platser, samt utrymme för marknader och andra större kulturevenemang på stadens golvp>

En ny plats med lång historia

I arbetet med platsen har Kragh & Berglund arbetat djupgående med platsens unika kontext och historia, och omsorgsfullt lagt till gröna element med urban natur, som ger Tingbjergs boende möjlighet att uppleva årstidernas skiften och trädens tillväxt. Utformningen av landskapet har skett med inflytande av Tingbjergs medborgare, för att säkra att projektet har en god lokal förankring som är viktigt för stadsdelen, och för att skapa ett rum till användarna som både kan skapa stor stolthet och informella möten.

TESTIMONIAL

”Kragh & Berglund har lyckats med att skapa ett stadsrum som har en klar identitet och som går i fin dialog med byggnader och landskap. Här finns den ursprungliga gatstensläggningen, som återanvänds för att skapa ett nytt stadsrum med sin helt egna identitet. De har fört vidare områdets kulturmiljö och kulturarv, och skapat ett indbjudande stadsrum som kan styrka grannskapet och samhörigheten.”

Claus Johnsen

Oldermand från Brolæggerlauget om varför Kragh & Berglund vann Brolæggerpriset 2018 för platsen omkring Tingbjerg Kulturhus & Bibliotek