TØLLØSE BØRNEHUS

Tølløse, DK

Landskaps Areal

5.000 m2

Byggherre

Holbæk Kommune

Avtalsperiod

2013-2016

Samarbete

COBE, Jönsson A/S

TØLLØSE BØRNEHUS

För daghemmet Børnehuset Midgård i Tølløse har Kragh & Berglund skapat ett fantasifullt och grönt landskap utifrån det danska åker- och kulturlandskapet i området. Daghemmet ligger i ett historiskt känsligt område och ortens identitet och historia markeras med natursten och skulpturer runt om i landskapet. Lekplatsen är sammansatt som ett gigantiskt pussel med bitar av "fält" i gräs eller skog, där det finns möbler och inspiration till lek, samt en mängd mindre nischer och gömställen. Därmed har vi skapat ett landskap som binder samman natur och kultur.

ETT FANTASTISKT OCH GRÖNT LANDSKAP ATT ROLIGA I

Lekplatsen är inhägnad mot gränser och även invändigt där den är uppdelad i ett stort område för dagis och ett mindre för plantskolan med ett mer naturligt staket. Den cirkulära byggnaden omger en innergård som fungerar som torg för byggnaden och som lekplats mitt i lekplatsen. Avskärmad kan altanen användas till många olika ändamål nästan året om. Under sommaren kan du flytta frukosten och mötesplatsen utanför och skapa en helt unik välkomstmiljö.