TØLLØSE BØRNEHUS

Tølløse, DK

Landskaps Areal

5.000 m2

Byggherre

Holbæk Kommune

Projektet status

Udført 2016

Credits

COBE, Jönsson A/S

TØLLØSE BØRNEHUS

Projektet tar utgångspunkt i det närliggande, klassiska danska mark- och kulturlandskapet och skapar ett minilandskap i landskapet där typologierna hämtas in i området och används i lekmässiga sammanhang.

Det skapar förutsättningar för att utmana barnens lek och inlärning genom topografi och naturmaterial. Fantasin sitter i förarsätet och det har varit projektets fokus att skapa förutsättningar och riktningar snarare än att diktera leken. Lekplatsen är sammansatt som ett gigantiskt pusselspel där pusselbrickorna utgör landskapstypologier i form av olika typer av gräsmarker eller skogsbiotoper, där en brett spektrum av aktiviteter kan finna rum. Mellan brickorna utformas ett system av gångstigar som säkrar att barnen kan komma ut i alla platsens avkrokar.

ETT FANTASTISKT OCH GRÖNT LANDSKAP ATT ROLIGA I

Den nya byggnaden omsluter en innergård, som både fungerar som byggnadens torg och en lekplats i lekplatsen. Här finns en rad uppehållsmöjligheter och förutsättningar för utomhuslek, fikastunder och möten.

Alt regnvand samles lokalt til en lille sø som er hegnet og fungerer som udflugtsmål. Der er køkkenhave, frugthave og en bærhave der kan forsyne institutionen med frugt, bær og grøntsager.

Et omfattende stisystem og zonering ligger op til bevægelse, leg og aktiviteter. Zoneringen er robust og kan tilpasses til nye fremtidige aktiviteter. Udmarken med de store jordhøje og halmlabyrint fungerer som udflugtsmål.