Invigning av Sandvig Strandpromenade

Invigning av Sandvig Strandpromenade

Sandvig strandpromenad invigdes den 27:e juni. Därmed har Sandvig återvunnit sin identitet som en attraktiv destination med helt nya användarkvaliteter. Sandvig har kopplats till stranden och det fantastiska läget vid Sandvig bukt. Sandvigs-borna har fått en strandpromenad, ett torg, sanddyner, en lä-grotta, Bornholms längsta bänk Tusindben – och en ny destination för både de boende och turister.

Vi är stolta över att ha gjort skillnad och att ha bidragit till att skapa nya värden för Sandvig.

Läs mer om projektet här: Sandvig strandpromenade