Vi har blivit säkerhetsgodkända av kriminalvården.

Vi har blivit
säkerhetsgodkända
av kriminalvården.

K&B har säkerhetsgodkänts av kriminalvården för att få tillträde till två av deras fängelser tillsammans med Niras och EMA.