Plats: Århus Ø, Danmark

Areal: 4000 m2

Status: 1:a pris

Kragh & Berglund har tillsammans med JFP, KPF arkitekter, RUM arkitektur, Sweco och Rie Ollendorff vunnit totalentreprenaden Generationernas Hus på Århus Ø. Vi ser fram emot att arbeta vidare med projektet under det nya året!

Landskapet omkring Generationernas Hus skapar en inbjudande, aktiv och grön entré till huset. Disponeringen och programmeringen av ytorna tar i hög grad sin utgång i den invändiga programmeringen. Det ska vara lätt att ta aktiviteter ut i det fria, ytorna ska stärka och förmedla det aktiva liv som försiggår inne i huset. Det skapas ett varierat landskap omkring Generationernas Hus som skiftar mellan stora platser, gröna lungor och inbjudande aktivitetsytor som tillsammans skapar ett landskap där alla brukare är tillgodosedda och välkomna.

http://jyllands-posten.dk/det-generoese-hus-er-for-alle/