Kragh & Berglund vinner tävling om ny sjukhusbyggnad i Helsingborg

Kragh & Berglund vinner
tävling om ny sjukhusbyggnad
i Helsingborg

Ett helande grönt kvarter till Helsingborg
Kragh & Berglund har tillsammans med schmidt hammer lassen architects, aarhus arkitekterne och NNE Pharmaplan vunnit tävlingen om den nya utbyggnaden av Helsingborgs sjukhusområde för Region Skåne. Den nya utbyggnaden har titeln ”ett helande grönt kvarter” och inrymmer ny psykiatri, öppenvård och en rad medicinska avdelningar.