Vi vinner Klostermarkskolen Roskilde

Vi vinner
Klostermarkskolen
Roskilde

Vi har vunnit Klostermarksskolan tillsammans med Hansen og Co, JJW Arkitekter och ingenjör Oluf Jørgensen! Förslaget bygger på en robust och enkel utfomning av utearealerna som ligger som en glänta i en lövskog med skolbyggnaden som en rygg mot öst. Det skapar ett landskap, där ytorna aktiveras och genererar ett spännande rumsligt förlopp, som inspirerar och utmanar barnen. Riktlinjer för hur skolan kan möbleras på sikt skapar ett hållbart ramverk för skolans utveckling över tid.