Vi vinner ramavtal för AAB

Vi vinner
ramavtal
för AAB

Vi har vunnit AABs upphandling om parallella ramavtal avseende teknisk rådgivning i samband med nybygnationer och ombyggnad/renovering tillsammans med DOMUS och Orbicon.