Sted: Århus Ø

Areal: 4.000 m2

Status: 1. præmie

 

Kragh og Berglund har sammen med JFP, KPF arkitekter, RUM arkitektur, Sweco og Rie Ollendorff vundet totalentreprisen Generationernes Hus på Århus Ø. Vi glæder os til at arbejde videre med projektet i det nye år!

 

Landskabet omkring Generationernes Hus skaber en indbydende, aktiv og grøn ankomst til huset. Disponeringen og programmeringen af udearealerne tager i høj grad afsæt i de indvendige programmer. Det skal være nemt at trække aktiviteter ud i det fri, udearealene skal understøtte og formidle det aktive liv der foregår inde i huset. Der skabes et varieret landskab omkring Generationernes Hus, hvor skift mellem store flader, grønne åndehuller og inviterende aktivitetsfelter tilsammen skaber et landskab, hvor alle brugere er tilgodeset og velkomne.
http://jyllands-posten.dk/det-generoese-hus-er-for-alle/