Vi vinder
Klostermarkskolen
Roskilde

Vi har vundet Klostermarkskolen sammen med Hansen og Co, JJW Arkitekter, ingeniør Oluf Jørgensen. Forslaget bygger på at skabe et robust, og enkelt landskab, hvor udearealerne ligger som en lysning i en løvskov, med skolebygningerne som ryg mod øst. Et landskab, hvor fladerne aktiveres, så de skaber spændende rumforløb, der inspirerer og udfordrer børnene. Der udstikkes retningslinier for hvordan skolen på sigt kan møbleres, så der skabes en bæredygtig ramme, for hvordan skolen kan udvikles over tid.

We win
Klostermarkskolen
Roskilde

We have won Klostermarksskolen School along with Hansen and Co., JJW Architects, engineer Oluf Jørgensen. The proposal is based on creating a robust and simple landscape where outdoor areas are as a clearing in a hardwood forest, with school buildings as back east. A landscape where surfaces activated to create exciting sequences that inspire and challenge children. This application note provides guidelines for how the school could ultimately be furnished in order to create a sustainable framework for how the school can be developed over time.

Vi vinner
Klostermarkskolen
Roskilde

Vi har vunnit Klostermarksskolan tillsammans med Hansen og Co, JJW Arkitekter och ingenjör Oluf Jørgensen! Förslaget bygger på en robust och enkel utfomning av utearealerna som ligger som en glänta i en lövskog med skolbyggnaden som en rygg mot öst. Det skapar ett landskap, där ytorna aktiveras och genererar ett spännande rumsligt förlopp, som inspirerar och utmanar barnen. Riktlinjer för hur skolan kan möbleras på sikt skapar ett hållbart ramverk för skolans utveckling över tid.